Με ιδιαίτερη έκπληξη ενημερωθήκαμε πως τις τελευταίες ημέρες διενεργούνται έργα από τη ΔΕΗ πέριξ της περιοχής του ΚΥΤ. Οι εν λόγω εργασίες φαίνεται πως αφορούν υπογειοποίηση γραμμών ηλεκτροδότησης, με σκοπό τη διασύνδεση των εγκαταστάσεων της επενδυσης του Ελληνικού με τις κριθέντες ως μη σύννομες, λόγω ασυμβατότητας με το πλαίσιο προστασίας του Υμηττού, εγκαταστάσεις του ΚΥΤ.

Απ’ ό,τι φαίνεται, η νέα Δημοτική Αρχή, με πολιτική της απόφαση, και χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση/διαβούλευση, χορήγησε στον εργολάβο τις απαραίτητες άδειες. Και όλα αυτά, λίγες ημέρες μετά από τη διεξαγωγή συνεδρίου στην πόλη μας αναφορικά με την προστασία του Υμηττού, όπου εκφράστηκαν θέσεις από τον Δήμαρχο, παντελώς, αντίθετες, με τη διαχρονικά εκπεφρασμένη τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβολίου της πόλης μας για απομάκρυνση του ΚΥΤ.

Δηλώνοντας, λοιπόν, ως Ηλιου-Πόλις, Ανρθώπινη Πόλη, την έντονη ανησυχία μας, καταθέσαμε σήμερα αίτημα προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου μας, με σκοπό να μας χορηγηθεί το σύνολο των πολοεδομικών και λοιπών αδειών, βάσει των οποίων εκτελούνται τα εν λόγω έργα.

Είμαστε βέβαιοι πως η Δημοτική Αρχή θα ανταποκριθεί στο δημοκρατικό της καθήκον και θα μας χορηγήσει άμεσα τα αιτούμενα έγγραφα.