Στις 6 Μαρτίου 2024, ως ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη, καταθέσαμε, γραπτώς, αίτημα προς την Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης (αίτημα που κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε όλους τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων), με το οποίο ζητούσαμε να τεθεί προς συζήτηση το ακόλουθο θέμα:  «Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στην πόλη μας. Πρόταση για εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος.» Το αίτημα συνοδευόταν από υπογραφές 54 συμπολιτών μας.

Κατά το εισηγητικό μας, τονίζαμε ότι το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ανακύκλωσης) αποτελεί κομβικό για την πόλη μας, με αποτέλεσμα η συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής να λειτουργεί, τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού, ως ένδειξη πως ο Δήμος Ηλιούπολης δίνει την αντίστοιχη βαρύτητα. Με δεδομένα τα χρόνια προβλήματα στην πρόληψη και χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, την απουσία ενημέρωσης των δημοτών, και την τεράστια καθυστέρηση στη διαχείριση και χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, καταθέσαμε πρόταση στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης να συζητηθεί κατά προτεραιότητα το θέμα αυτό και να συγκροτηθεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο μας. Στόχος, μεταξύ άλλων, της εν λόγω Επιτροπής, στην οποία θα συμμετείχαν το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων της πόλης μας, θα ήταν να συντονίσει την εφαρμογή των απαραίτητων πιλοτικών προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και να αξιολογεί την εφαρμογή τους. Προς το σκοπό αυτό, ως Δημοτική Κίνηση προτείναμε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στη συμπολίτη μας, καθηγήτρια περιβαλλοντικών σπουδών, Μαρία Βιτωράκη, ούτως ώστε να αναπτύξει συγκεκριμένες πιλοτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν άμεσα στη γειτονιά μας. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως κάθε χρόνο ο Δήμος Ηλιούπολης επιβαρύνεται με το υπέρογκο ποσό των 2.200.000 ευρώ ως κόστος ταφής, ενώ χρήσιμα υλικά και βιοαπόβλητα θάβονται στον ΧΥΤΑ Φυλής υποβαθμίζοντας το περιβάλλον, επιτείνοντας την κλιματική κρίση και διαβρώνοντας την υγεία και την ζωή των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

Για ανεξήγητο λόγο, το θέμα δεν εισήχθη στην Ημερήσια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 2024. Κατόπιν πιέσεων, η Πρόεδρος δεσμεύθηκε, τόσο εγγράφως όσο και δημόσια (με τα πάντα να είναι καταγεγραμμένα στα Πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης), πως το εν λόγω θέμα θα εισαγόταν στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πράγματι, τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, λάβαμε Πρόσκληση (συνημμένη) για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Απριλίου 2024, όπου το προτεινόμενο από τη Δημοτική μας Κίνηση θέμα είχε τεθεί (βλ. Θέμα 12, με κίτρινο χρωματισμό).

Εντούτοις, εντελώς ξαφνικά (προφανώς κατόπιν «συνεννοήσεων»), την Τρίτη 23 Απριλίου 2024, εστάλη νέα Πρόσκληση ως «Ορθή Επανάληψη» (συνημμένη), όπου το εν λόγω θέμα είχε απαλειφθεί πλήρως.

Ερωτήματα:

  • Τι μεσολάβησε, άραγε, μεταξύ των δύο Προσκλήσεων; Για ποιο λόγο ένα θέμα που αφορά το σύνολο της πόλης «εξαφανίζεται» κατ’ αυτόν τον τρόπο; Τόσο πολύ φοβάται ο Δήμαρχος τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών και των λοιπών δημοτικών παρατάξεων, που αποφασίζει τον αποκλεισμό τους; Έτσι ενισχύεται η διαφάνεια και ενδυναμώνεται η τοπική δημοκρατία;
  • Τέτοια είναι, άραγε, η σπουδή του Δημάρχου που δε δίστασε να εργαλειοποιήσει το θεσμό της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, «αναγκάζοντάς» την να «εξαφανίσει» ένα θέμα που όχι μόνο είχε δημόσια αποδεχθεί, αλλά το είχε ήδη συμπεριλάβει στην Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου; Πρόσκληση που η ίδια είχε υπογράψει; Αυτή, είναι, άραγε, η αντίληψη της Δημοτικής Αρχής περί του ρόλου της Προέδρου· Προέδρου του Δημάρχου και όχι του σώματος; Η ίδια η Πρόεδρος αποδέχεται τον αποψιλωμένο αυτό ρόλο που της επιφυλάσσει ο Δήμαρχος;
  • Προς τι η τόσο μεγάλη φοβικότητα του Δημάρχου για ένα θέμα που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει «πολιτικά εύκολο»; Φοβικότητα που τον οδηγεί να στείλει, τόσο απροκάλυπτα, διαφορετική Πρόσκληση, μην τηρώντας τις αναγκαίες από το Νόμο προθεσμίες, με αποτέλεσμα να αδιαφορεί για το ενδεχόμενο η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κριθεί παράτυπη;

Πρόκειται για μια απίστευτη κίνηση, που, όμοια της, δεν έχουμε ξανασυναντήσει στην πρόσφατη ιστορία της Ηλιούπολης. Ακραία περιφρόνηση του ίδιου του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου, ποδηγέτηση της ίδιας της Προέδρου αυτού, αλλά και σαφές μήνυμα υποτίμησης 54 συμπολιτών μας.

Καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο, ως Δημοτική Κίνηση, τονίζαμε την ανάγκη καθολικής αναθέσμισης της πόλης μας, σε όλα τα επίπεδα. Πέραν της ουσίας και της αναγκαιότητας επίλυσης του ζητήματος των απορριμμάτων, είναι πραγματική ανάγκη να αρχίσουμε να συζητάμε, μακριά από μικροπολιτικές λογικές, για την αξία των θεσμών. Στη Διοίκηση υπάρχουν νέοι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με γνήσιες ευαισθησίες. Είναι κρίμα κινήσεις «τακτικισμού» να τους κηλιδώνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, ως ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη έχουμε δεσμευθεί πως θα κάνουμε σοβαρή και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση. Καταθέτοντας προτάσεις και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι, λοιπόν, κομβικής σημασίας ζήτημα και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ανάδειξή του, δίχως παιχνίδια μικροπολιτικής· τόσο εντός όσο και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Αρχική Πρόσκληση σε Δ.Σ. για τις 26 Απριλίου 2024, με το θέμα 12 (κίτρινος χρωματισμός – 2η σελίδα)

Η “Ορθή Επανάληψη” της Πρόσκλησης σε Δ.Σ. για τις 26 Απριλίου 2024, χωρίς το θέμα 12