Η αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση της Ενέργειας και η σημασία της για την πόλη μας