Η Ηλιούπολη, έχει πραγματικά μεγάλες δυνατότητες και χαρακτηριστικά για να γίνει μια πόλη σύγχρονη, πολιτισμένη, οικολογική και ανθρώπινη, που θα εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών. Σήμερα, όμως, φαίνεται, δυστυχώς, πλήρως εγκαταλελειμμένη στην τύχη της, μια πόλη απαξιωμένη και γερασμένη που έχει μείνει στάσιμη και προσπαθεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις ως ουραγός και όχι ως πρωταγωνιστής. Η αδράνεια και αδιαφορία είναι έκδηλη παντού.

Ως ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη θεωρούμε πως μια εν δυνάμει Διοίκηση θα πρέπει να είναι οραματική, και όχι να περιορίζεται σε διαπιστώσεις. Ομοίως, χρειάζεται να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, και όχι κατασταλτικού τύπου που εν τέλει επιδεινώνουν την κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, ως Δημοτική Κίνηση έχουμε τονίσει πάμπολλες φορές την αναγκαιότητα εκπόνησης μιας συνολικότερης κυκλοφοριακής μελέτης, που αφενός θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιομορφίες της περιοχής, αλλά και που αφετέρου θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για τα όσα σχεδιάζονται από την κεντρική Διοίκηση (ή και επιχειρηματικά συμφέροντα), παραγνωρίζοντας τις τοπικές ανάγκες. Η Ηλιούπολη εξελίσσεται σταδιακά σε βασικό μητροπολιτικό κέντρο της νοτιοανατολικής Αττικής. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ουδεμία επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη που να λαμβάνει υπόψη αυτόν τον παράγοντα και την παρούσα συγκυρία, και δη τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα. Το έργο που έχει να «δείξει» η παρούσα Δημοτική Αρχή είναι μόνο η «ανάπλαση» και «πεζοδρόμηση» της Λεωφόρου Ειρήνης, εγχείρημα που εγκαταλείφθηκε εντός μίας εβδομάδας λόγω της προχειρότητάς του. Εξάλλου, χρηματοδότηση για τέτοια μελέτη δίνεται από το Πράσινο Ταμείο. Η συγκεκριμένη μελέτη δεν θα πρέπει να περιοριστεί στη διευθέτηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, αλλά να επεκταθεί σε αυτό που ονομάζεται σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Να έχει ως στόχο έναν ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό.

Ορισμένες προτάσεις ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού:

 • Αναθεώρηση – επικαιροποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Ηλιούπολης λόγω παλαιότητας, για να καθορίσουμε τις χρήσεις γης που η σημερινή αναγκαιότητα επιβάλλει, εντάσσοντας όλα τα υπό διεκδίκηση από τους καταπατητές ακίνητα προς χάριν των αναγκών της πόλης, για τη δημιουργία πρασίνου, παιδικών χαρών, δημοτικής βιβλιοθήκης, βρεφονηπιακών σταθμών κ.α. Το αναθεωρημένο Γ.Π.Σ. θα αποτελέσει την πυξίδα της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής αναγέννησης της πόλης.
 • Ιεράρχηση του δικτύου σε βασικούς άξονες κυκλοφορίας και σε ζώνες ήπιας κυκλοφορίας.
 • Ανακατασκευή πεζοδρομίων κεντρικών σημείων (ή σημείων με υψηλή διέλευση) ώστε να μην κινδυνεύουν οι πεζοί ή να μην αναγκάζονται να περάσουν απ τον δρόμο.
 • Μελέτη για τη δημιουργία δικτύου «πράσινων διαδρομών» στην πόλη μας που θα συνδέει τους βασικούς πόλους πρασίνου, αναψυχής, συγκέντρωσης κατοίκων.
 • Αναβάθμιση των πάρκων της πόλης έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα από τους πολίτες. Δημιουργία εντός των πάρκων θεματικών δράσεων (για παράδειγμα skateboard – βοτανική κήποι – πάρκο τεχνών).
 • Ενοποίηση των πάρκων της πόλης, με δημιουργία πράσινων διαδρομών (Υμηττός, Πικροδάφνη, άλσος Δ. Κιντή, πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού (ΙΚΑ), πλατεία Εθνικής Αντίστασης (κεντρική) κ.α). Σαν ‘πράσινες διαδρομές’ εννοούμε ένα δίκτυο ροής πεζών και ποδηλάτων με πεζόδρομους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, όπου θα υπάρχουν εκτεταμένες επιφάνειες πρασίνου (δέντρα και θάμνοι), κιόσκια και πέργκολες φυτεμένες με αναρριχητικά φυτά που θα δημιουργούν σκίαση, επιφάνειες νερού – σιντριβάνια, φωτοβολταϊκός φωτισμός, με χρήση ‘ψυχρών’ οικοδομικών υλικών, με αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων υπέρ της αύξησης του πρασίνου και σε βάρος της κίνησης των Ι.Χ. αυτοκινήτων στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και με καλά οριοθετημένους και προστατευμένους ποδηλατοδρόμους. Όλα τα παραπάνω θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τη βιοκλιματική φιλοσοφία με στόχο τον επηρεασμό του μικροκλίματος της περιοχής, έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 3 με 4 βαθμούς τους θερινούς μήνες και βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Μέρος της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης θα είναι η διαβούλευση με τους κατοίκους για την εξυπηρέτηση επιμέρους αναγκών τους. Επιλογή μέρους του έργου δημιουργίας δικτύου «πράσινων διαδρομών» και ένταξή του πιλοτικά σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ως πρώτο βήμα για τη σταδιακή υλοποίηση του συνόλου του δικτύου.
 • Εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης του χώρου της κεντρικής πλατείας και του ευρύτερου χώρου πέριξ αυτής, με στόχο την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, την περιβαλλοντική προστασία και την αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου με πρόβλεψη για τη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμησης του.
 • Ένταξη της δημόσιας περιουσίας στο νέο σχεδιασμό της πόλης µε οριοθέτηση θέσεων σχολείων, αθλητικών χώρων, πράσινου και άλλων δημόσιας χρήσης προς όφελος των κάτοικων.
 • Έξυπνη Διάβαση Πεζών: θα εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή παρέμβασης μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών και αυτόματης φωτεινής σήμανσης της διάβασης όπου αυτό είναι εφικτό ή σε συνεργασία με τους φωτεινούς σηματοδότες.
 • Στήριξη βιώσιμης αστικής κινητικότητας – υποδομές ηλεκτροκίνησης, υποδομές για ποδήλατο με μέγιστη ασφάλεια. Στόχος μία βιώσιμη πόλη, με ευρύτερες διασυνδέσεις με το κέντρο και τους γειτονικούς δήμους.
 • Διεκδικούμε άμεση λειτουργική λύση για το θέμα της ανεπάρκειας του υπάρχοντος κοιμητηρίου.
 • Εξέταση επέκτασης/αναβάθμισης του υφιστάμενου κοιμητηρίου. Καλύτερη αξιοποίηση και διευθέτηση του υπάρχοντος χώρου και διαμόρφωση του αναξιοποίητου, ευρισκόμενου εντός της έκτασης του κοιμητηρίου χώρου πίσω από την εκκλησία. Συγκρότηση τεχνικής και νομικής ομάδας για την αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών ζητημάτων που ίσως αναδειχθούν.
 • Στον μητροπολιτικό χώρο του λεκανοπεδίου η λύση της καύσης είναι η πλέον ενδεδειγμένη και πρέπει να προωθηθεί συστηματικά. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για τη δυνατότητα κατασκευής δημοτικού αποτεφρωτηρίου. Συγκεκριμένα, προτείνεται, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η δημιουργία μικρής τεχνικής εγκατάστασης αποτεφρωτηρίου εντός του υφιστάμενοι κοιμητηρίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, είναι αυτονόητη η εξέταση συνεργασίας με το αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για αποτέφρωση οστών νεκρών.

Το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα καθημερινό πρόβλημα της πόλης που ταλαιπωρεί σχεδόν όλους τους πολίτες, πεζούς, επαγγελματίες και οδηγούς.

Η λύση του απαιτεί συνολική κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή μελέτη για την πόλη σε συνάρτηση με την αστική σήραγγα για τη διασύνδεση γειτονιών. Επιπλέον, εκπόνηση σύγχρονου ΣΒΑΚ σε συνεργασία και με τους όμορους Δήμους για την κίνηση στην Κατεχάκη, και την πρωινή κυκλοφορία προς το Κέντρο και τα νότια προάστια. Σημειώνουμε εν προκειμένω, τη νέα «πόλη» με τη μεταφορά Υπουργείων που πρόκειται (τουλάχιστον όπως έχει διακηρυχθεί) να φτιαχτεί στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ (σχέδιο το οποίος μας βρίσκει αντίθετους).

 • Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης: Η Δημοτική μας Κίνηση ήταν η πρώτη που είχε επισημάνει πως η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού πρέπει να γίνει με υπόγεια χάραξη προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης με σήραγγα, μη διαταράσσοντας έτσι την οικολογική ισορροπία του Υμηττού.Διεκδικούμε την επίσπευση του έργου, με τη σύγχρονη εκπόνηση μελετών για πεζοδρομήσεις, και μονοδρομήσεις με στόχο την βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ζωή της πόλης.Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει χρέος να εμπλακεί ενεργά στην τεχνική ωρίμανση του έργου της Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης, διεκδικώντας την άμεση εκτέλεση ώστε να λυθεί το θέμα της υπερτοπικής κίνησης. Τούτο, όμως, θα πρέπει να γίνει με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, και με γνώμονα τη διασφάλιση (και αυτό είναι το πιο σημαντικό) του κοινωνικού χαρακτήρα του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις για την πόλη μας. Θα πρέπει να επιδιώξουμε η Αστική Σήραγγα να υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, όπως ΣΔΙΤ ή Σύμβασης Παραχώρησης, λόγω έλλειψης κρατικών πόρων, θα είναι καταστροφική για την Ηλιούπολη. Όχι μόνο επειδή τέτοιες μέθοδοι συνεπάγονται επιβολή διοδίων (άρα έξτρα κόστος για τον δημότη), αλλά και επειδή θα αχρηστεύσουν de facto το έργο, επιτείνοντας εν τέλει το πρόβλημα. Ποιος άραγε θα πληρώνει πρώτα διόδια στην υφιστάμενη Αττική Οδό, και μόλις λίγα μέτρα αργότερα θα δέχεται να πληρώσει και δεύτερο αντίτιμο όταν θα μπορεί κάλλιστα (έστω και με μια μικρή καθυστέρηση) να χρησιμοποιεί την εναλλακτική και δωρεάν διαδρομή μέσω του κέντρου της πόλης μας;
 • Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος αποτρεπτικής στάθμευσης, μέσω έξυπνων αισθητήρων, αλλά και σήμανση σε ράμπες με κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα, προκειμένου αυτές να είναι όσο το δυνατό πιο ευδιάκριτες σε οδηγούς και πεζούς.
 • Τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία είναι αποστελεχωμένη με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 4 του ν. 5003/2022, σε Δήμους όπως η Ηλιούπολη, οι υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας θα πρέπει να στελεχώνονται από 12 τουλάχιστον άτομα (με προϋποθέσεις για ακόμη περισσότερα). Εντούτοις, η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει αφήσει παντελώς αναξιοποίητη τη ρύθμιση, μην καν προβαίνοντας στις αναγκαίες ενέργειες για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης που προβλέπει μόνο 9 οργανικές θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Απομάκρυνση των παράνομων τραπεζοκαθισμάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων εμποδίων από τα πεζοδρόμια και τους πεζόδρομους και απόδοση της χρήσης τους στους πολίτες.
 • Κοπή βλάστησης (κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων) σε σημεία με δυσκολία ορατότητας, όχι μόνο στις κυρίες οδούς.
 • Αύξηση των δημοτικών χώρων στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία της πόλης και τους σταθμούς μετρό.
 • Traffic management system με «έξυπνα» φανάρια. Ενδεχόμενη συνεργασία με τη Google προς το σκοπό αυτό.

Οι θέσεις μας για το Συγκοινωνιακό είναι οι ακόλουθες:

 • Αστικά λεωφορεία των 50 συνολικών ατόμων (καθιστοί και όρθιοι) προγραμματισμένα για την σύνδεση των δύο ακραίων σημείων της πόλης μας (Αστυνομικά, Αγ. Μαρίνα) με τα πλέον κεντρικά (κεντρική πλατεία, πλατεία ηρώων) και κατάληξη του κυκλικού δρομολογίου στο μετρό Ηλιούπολης (πρόσβαση Βουλιαγμένης).Δρομολόγια:
  Δευτέρα – Παρασκευή (05:30 – 00:00)
  Σάββατο – Κυριακή (06:00 – 01:30).Τα ωράρια θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζονται με αυτά του μετρό.
  Συχνότητα: ανά τέταρτο της ώρας.Κατά αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται, μεταξύ άλλων, η προσβασιμότητα των κατοίκων στις τοπικές αγορές (όπως η Αγία Μαρίνα, τα Κανάρια, η Αγία Παρασκευή) που σήμερα αργοπεθαίνουν. Ομοίως, ενώνονται τοπόσημα της πόλης.
 • Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ενημέρωσης των δημοτών που αφορούν τα ΜΜΜ και ταυτόχρονα μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθμοί πληροφόρησης του κοινού.
 • Διαπλάτυνση κάποιων σημείων/δρόμων για βελτιστοποίηση οδικής κυκλοφορίας (κυρίως πριν την πλατεία 28ης Οκτωβρίου).
 • Επιδιόρθωση όλων των σημείων που προκαλούν προβλήματα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ (ράμπες σε πεζοδρόμια, λωρίδες για άτομα με προβλήματα όρασης, κλπ).
 • Λωρίδα ποδηλατοδρόμου στο ευθύ σημείο του δήμου (π.χ. Μαρίνου Αντύπα αρχή Αργ/πόλεως έως Κανάρια).