ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Κίνητρα για ανάπτυξη και συμμετοχή των Δημοτών στην διατήρηση και αναβάθμιση του αστικού πράσινου.

• Πικροδάφνη: Οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης στο τμήμα της Ηλιούπολης. Ηπιες Οικολογικές παρεμβάσεις και αντικατάσταση του μπετόν με πέτρα. Θα προχωρήσουμε στην ανάδειξη της περιοχής ως χώρο ειδικού φυσικού κάλλους και περιπάτου μέσα από ειδική μελέτη.

• Χαλικάκι: Άμεσα υλοποίησης της μελέτης για την ανάδειξη του , ως χώρου πρασίνου και αναψυχής έχοντας υπόψη ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει δεσμεύσει ήδη τα χρήματα.

• Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ): Αρνούμαστε κάθε παρέμβαση για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σε ΚΥΤ 400 kv. Τακτικοί έλεγχοι δημοσίευση αυτών της μέτρησης ακτινοβολίας από τον Δημόκριτο. Διεκδικούμε τη συμμόρφωση της ΔΕΗ και των διαδόχων της στην Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ,όπου έχουν κριθεί παράνομες οι Εγκαταστάσεις . Δημιουργία χώρου πρασίνου στην περιοχή του ΚΥΤ.

• Υμηττός : Απαιτούμε ολόκληρος ο ορεινός όγκος του Υμηττού να ανήκει σε ζώνη προστασίας , όπου να επιτρέπονται έργα διαχείρισης και προστασίας του οικοσυστήματος , καθώς και η τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών ως χώρων αναψυχής σε επιλεγμένα σημεία με ωραία θέα. Αναδάσωση με επιστημονικό τρόπο και φυτά ανθεκτικά στη φωτιά.