Η παιδεία αποτελεί για την δημοτική μας κίνηση βασική προτεραιότητα. Στόχος μας είναι, ένα σύγχρονο, ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο, που να εξασφαλίζει ποιοτική δημόσια δωρεάν παιδεία και εκπαίδευση και να παρέχει ασφάλεια και προστασία σε όλους. Σκοπός μας είναι η διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών συνθηκών λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου μας και η βελτίωση των συνθηκών μάθησης των παιδιών και των νέων στην πόλη μας.

Πιστεύουμε πως τα Σχολεία πρέπει να είναι Ανοιχτά στην Κοινωνία, Ανοιχτά στη Γειτονιά, με την καθιέρωση μετασχολικών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών επιμόρφωση γονέων, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, πολιτιστική αγωγή) στη διάρκεια όλης της εβδομάδας.

Πρόθεση μας είναι να χρησιμοποιούνται οι σχολικοί χώροι προς όφελος της νέας γενιάς και της τοπικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε:

 • Καθιέρωση ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Τεχνών όλων των σχολείων της πόλης με στόχο την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, φαντασίας, αυτοπεποίθησης και ψυχικής και πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών.
 • Καθιέρωση του ετήσιου θεσμού των Μαθητικών Σχολικών Αγώνων Νέων, με συμμετοχή των μαθητών Δημοτικών και Γυμνασίων της πόλης μας.
 • Αναμόρφωση, αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου του Σχολικού Συμβουλίου Κοινότητας, το οποίο λειτουργεί σε κάθε σχολική μονάδα. Πρόταση για συμμετοχή και των μαθητών σε αυτό.
 • Φύτεμα πρασίνου. Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης μέσω σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Δίνουμε κίνητρα στου Συλλόγους Γονέων και στους Συλλόγους Διδασκόντων για την απασχόληση των παιδιών στα σχολικά κτίρια τις ώρες εκτός σχολείου (προώθηση μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού και πολιτιστικών εκφράσεων) Καθιέρωση εξωστρεφών δράσεων για την Ειρήνη και τη Μη Βία, που αγκαλιάζουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε επίπεδο σχολικών μονάδων, γειτονιών και Δήμου. Φιλοξενία ετήσιου μαθητικού φεστιβάλ για την Ειρήνη και τη Μη Βία.

Ακόμη, η παλαιότητα των κτηρίων έχει αρχίσει να καθιστά επιτακτική την ανάγκη ριζικής και συντονισμένης δράσης για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.

 • Συγκεντρώνουμε αναλυτικά τις κτιριακές ανάγκες. Δημιουργούμε διαφανή διαδικασία επιλογής των αναγκαίων εργασιών και προτεραιοποίησής τους.
 • Άμεση διενέργεια αυτοψίας σε όλα τα σχολεία της πόλης μας, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με σκοπό τον εντοπισμό φθορών και αστοχιών που αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των παιδιών μας και άμεση εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών.
 • Άμεσος έλεγχος της στατικής και αντισεισμικής επάρκειας των σχολικών κτιρίων της πόλης μας.
 • Έλεγχος και Έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των σχολείων του Δήμου μας.
 • Έλεγχοι σε θέματα που αφορούν στην Υγεία σε όλα τα σχολεία, και συγκεκριμένα:
  • Έλεγχος ποιότητας νερού
  • Συστηματικός έλεγχος των προϊόντων που πωλούνται στα κυλικεία.
 • Αυτόματοι Απινιδωτές σε κάθε Σχολικό Κτίριο. Απόκτηση αυτόματων απινιδωτών με ακουστικές οδηγίες στα ελληνικά, σε κάθε σχολείο, καθώς και εκπαίδευση όλων των διδασκόντων στη χρήση αυτών.
 • Εκσυγχρονισμός των Εργαστηρίων Πληροφορικής των σχολείων και δημιουργία νέων αιθουσών διδασκαλίας.
 • Ανακαίνιση όλων των σχολικών προαύλιων χώρων ώστε να γίνουν λειτουργικοί και Ασφαλείς, δίνοντας προτεραιότητα στην επισκευή προαύλιων χώρων που πλημμυρίζουν σε κάθε έντονη βροχόπτωση.
 • Αύξηση του πράσινου χώρου και μείωση της τσιμεντοποίησης όλων των σχολικών προαύλιων χώρων, ώστε να γίνουν λειτουργικά και ασφαλή. Παρεμβάσεις για την δημιουργία ή αναβάθμιση υπαρχόντων σχολικών κήπων, των οποίων την ευθύνη αναλαμβάνει η ίδια η σχολική κοινότητα, έχοντας φυσικά την αμέριστη στήριξη και ενίσχυση του Δήμου.
 • Αναβάθμιση του θεσμού των Σχολικών Ψυχολόγων. Να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ενός ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού καθημερινά στα δημόσια σχολεία κάθε βαθμίδας. Νέες εναλλακτικές δράσεις, όπως το cinema-therapy.
 • Bullying εντός της σχολικής κοινότητας & διακίνηση ναρκωτικών δίπλα στα σχολεία. Άμεση παρέμβαση από το Δήμο, για τα θέματα αυτά, σε επίπεδο ενημέρωσης αλλά και προληπτικής δράσης (ακόμη και μέσω της δημοτικής αστυνομίας).
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώο Σχολικών κτιρίων, όπου καταγράφονται από την σχολική κοινότητα ανάγκες (κτιριακές, προμηθειών κ.ά), καθώς και τα βήματα για την αντιμετώπιση τους. Στο Μητρώο θα καταγράφεται οποιαδήποτε δαπάνη γίνει για το (συγκεκριμένο) σχολείο, ανεξάρτητα την πηγή χρηματοδότησης (Σχ. επιτροπή, Σατα, Φιλόδημος, Τρίτσης, ΕΣΠΑ, περιφέρεια).
  • Ειδική μέριμνα και χρηματοδότηση (περιφέρεια, ΕΣΠΑ κλπ) για την ολιστική αντιμετώπιση των κτηριακών (και όχι μόνο) προβλημάτων στο Ειδικό Σχολείο (τεράστια προβλήματα).
 • Απαραίτητη είναι η άμεση λύση του προβλήματος των λυόμενων που βρίσκονται ή και χρησιμοποιούνται σε πολλές σχολικές εγκαταστάσεις. Με στόχο τα ταχύτερα βέλτιστα αποτελέσματα προβαίνουμε σε παράλληλες παρεμβάσεις
  • Στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με αίτημα την αντικατάσταση των άχρηστων λυόμενων,
  • Με εκπόνηση μελετών για χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων και
  • Με αλλαγή ορίων σχολείων προκειμένου να γίνει βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.
 • Τοποθέτηση φωτοβολταικων πάνελ στις οροφές των μεγαλύτερων σχολικών εκτάσεων για παραγωγή ενέργειας από «πράσινες» πηγές.
 • Διευρύνουμε διοικητικά τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παιδείας ώστε να συμπεριλαμβάνουν συνολικά στα ζητήματα παιδείας και αυτά για τη νέα γενιά. Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργούμε Παρατηρητήριο Παιδείας με συμμετοχή του αρμόδιου αντιδημάρχου, των σχολικών επιτροπών, καθηγητών-δασκάλων, γονέων, μαθητών, το οποίο θα καταγράφει ανάγκες και θα προτείνει περαιτέρω δράσεις για τους μαθητές, το προσωπικό και τους γονείς και κηδεμόνες. Οι διαδικασίες του Παρατηρητηρίου Παιδείας σε συνδυασμό με το Ηλεκτρονικό Μητρώο εξασφαλίζουν την διαφάνεια και τον εξορθολογισμό στην προτεραιοποίηση των εργασιών και επισκευών των σχολικών υποδομών, καθώς και τη μέγιστη κοινή συναίνεση σε αυτές.
 • Εξορθολογούμε τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και αυξάνουμε τις αρμοδιότητές τους.
 • Κατάρτιση ειδικού δημοτικού προϋπολογισμού μόνο για τα Σχολεία της πόλης μας.