ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Αντιλαμβανόμαστε τις ψηφιακές τεχνολογίες, την πληροφορία και την γνώση ως τον ακρογωνιαίο λίθο της βιώσιμης ανάπτυξης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης!

Η Γνώση είναι δύναμη. Με βασικές πληροφορίες να είναι ανοικτά διαθέσιμες, η δύναμη γίνεται υπολογίσιμη, η ανισότητα αμβλύνεται, και εκτίθενται οι ανεπάρκειες των πολιτικών και των σχεδιασμών. Με την γνώση ο καθένας έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τον κόσμο, αλλά και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψιν αυτά:

Οραματιζόμαστε έναν Δήμο όπου η πληροφόρηση βοηθά στο να αποδοθεί ισορροπία στη δύναμη, όπου είμαστε ελεύθεροι να κατανοήσουμε, να αντιπαρατεθούμε και να συμβάλουμε στο πλαίσιο των κοινών του δήμου και της χρηστής διαχείρισης με γνώμονα τους δημότες και την τοπική κοινωνία, εξασφαλίζοντας την πληροφόρηση, της γνώσεις και τις ψηφιακές τεχνολογίες σε όλους και όχι για μια μικρή ελίτ.