Κύριο αίτημά μας είναι η διεκδίκηση, κατά τρόπο τεκμηριωμένο, των ακινήτων που σήμερα ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, στο Ελληνικό Δημόσιο, για την αξιοποίησή τους προς όφελος των κατοίκων της Ηλιούπολης.

  • Οριστικά παραχωρητήρια οικοπέδων και ακινήτων στο Δήμο.
  • Δημιουργία γραφείου καταγραφής και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει τεκμηριωμένη και λεπτομερής καταγραφή, κατά τρόπο ακριβή, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του συνόλου των ακινήτων του Δήμου μας.
  • Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός μισθώσεων επί ακινήτων που ανήκουν αυτή τη στιγμή στον δήμο. Σαφή κριτήρια με τα οποία παραχωρούνται ακίνητα του δήμου ή και δημόσιοι χώροι. Αύξηση οικονομικών εσόδων με ανταποδοτικά οφέλη για τους Δημότες (ενδεικτικά, μείωση δημοτικών τελών).
  • Παραχώρηση δωρεάν ή με συμβολικό αντίτιμο άδειων δημοτικών ακινήτων σε πολιτιστικούς και τοπικούς φορείς πολιτισμού που έχουν έδρα τον δήμο μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η δημοτική περιουσία γίνεται πραγματικά «δημόσια» και εξυπηρετεί της ανάγκες του πολίτη. Παράλληλα, εκπονούμε μελέτες για την χρήση και εκμετάλλευση όλων των ακινήτων προκειμένου να καταρτιστούν προτάσεις που θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες λύσεις για τις ανάγκες των πολιτών και του Δήμου.
  • Παρακολουθούμε με προσοχή τις δικαστικές εξελίξεις αναφορικά με οικόπεδα που ακόμη και ήμερα διεκδικούνται από ιδιώτες. Η ευθύνη της παρούσας Δημοτικής Αρχής είναι τεράστια, καθώς είναι από τις ελάχιστες φορές που χάνεται κρίσιμη μάχη για την υπεράσπιση της περιουσίας της πόλης μας (βλ. πάρκο Μπέλες).