ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

■ Το συγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης σκουπιδιών απέτυχε.

☆ Ναι στην Αποκέντρωση!

☆ Ναι στο ΔΗΜΌΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ!

Ο δήμος μας έχει χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης 5,5% .

Οι μπλε κάδοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους και μάλιστα το 50% του περιεχομένου τους δεν είναι ανακυκλώσιμα υλικά.

• Να λειτουργήσει ο καφέ κάδος παντού , δεδομένου ότι τα οργανικά απόβλητα ποσοστιαία είναι άνω του 40% των αποβλήτων.

• Χωροθέτηση 8 πράσινων σημείων!

• Διαδημοτική Συνεργασία στην Κομποστοποίηση.

• Όχι στην εμπλοκή Μ.Κ.Ο στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ, να λειτουργήσουν συμπληρωματικά χωρίς να υποκαθιστούν πάγιες αυτοδιοικητικές δομές με διαφάνεια και λειτουργία χωρίς να γίνουν ο Δούρειος Ίππος στις εργασιακές σχέσεις.

■ Να υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και να είναι εμφανείς οι ευθύνες διαχείρισης.