Σχετίζεται με όλους σχεδόν τους άξονες του προγράμματός μας, όπως τη δημόσια διαβούλευση και δημοκρατική συμμετοχή, το συμμετοχικό προϋπολογισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διαφάνεια και την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων, προτείνουμε τη δημιουργία κεντρικής ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου μας. Η πλατφόρμα θα συλλέγει δεδομένα και θα διαχειρίζεται λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και θα παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του δήμου. Στην Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων ευφυών πόλεων, θα πρέπει να μπορούν να διασυνδεθούν όλες οι «έξυπνες» εφαρμογές του Δήμου, με σκοπό την παρακολούθηση και λειτουργία όλων των «έξυπνων» εφαρμογών, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον.

Ακόμη, χρήση δεικτών (ποιοτικοί και οικονομικοί). Οι δείκτες αυτοί θα τροφοδοτούνται από το σύνολο των εργαλείων που προτείνονται, και θα αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη της πορείας (βελτίωση ή μη) της κατάστασης. Επίσης, οι δείκτες αυτοί θα αποτελούν κι ένα κριτήριο για την καλή διοικητική ικανότητα του Δήμου, καθώς και σημαντικό παράγοντα για την ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία.