Τριανταφύλλη Φωτεινή

Κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής. Γεννήθηκα 10 Νοεμβρίου 90.

Πτυχιούχος του τμήματος εμπορίας και διαφήμισης του ΤΕΙ Αθηνών, ενώ μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές της πάνω στο αντικείμενο της γραφιστικής.

Επίσης, διαθέτει δίπλωμα από το Κολλέγιο ALBA στο αντικείμενο του digital marketing and social media marketing.

Σήμερα, διατηρεί ατομική επιχείρηση, με έδρα την Ηλιούπολη, σε σχέση με τη διαχείριση social media για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.