Κατά τη γνώμη μας, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τόνωση της επιχειρηματικότητας είναι κομβικός.

Στην Ηλιούπολη, ο χώρος της μικρομεσαίας επιχείρησης έχει πληγεί σημαντικά. Ένα φαινόμενο που αναμένεται να ενταθεί το προσεχές χρονικό διάστημα, λόγω των όσων συμβαίνουν στο Ελληνικό, και δη της επικείμενης λειτουργίας των 2 malls.

Μια υπεύθυνη και αξιόπιστη Δημοτική Αρχή οφείλει να βρει τρόπους ενίσχυσης της τοπικής αγοράς, με σειρά ενεργειών που θα δίνουν ώθηση σε τοπικό επίπεδο. Με πολύπλευρες δράσεις για την προσέλκυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος των κατοίκων της πόλης μας, αλλά και των όμορων περιοχών.

Από την πραγματική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχονται σε επίπεδο ΟΤΑ για τη στήριξη καινοτόμων και νεανικών εγχειρημάτων, και που δυστυχώς μένουν σήμερα ανεκμετάλλευτα, μέχρι την ανάγκη για ευρύτερες παρεμβάσεις, όπως η βελτίωση υποδομών και η επίλυση του χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος. Εξάλλου, ο ανθρωποκεντρικός χωροταξικός ανασχεδιασμός της Ηλιούπολης, πέρα από τα λοιπά οφέλη που μπορεί να έχει, είναι βέβαιο πως θα συμβάλει και στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων.

Ομοίως, είναι αναγκαία η συνεργασία και διαβούλευση με τον Εμπορικό Σύλλογο Ηλιούπολης για την από κοινού εύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων.

Προτάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην Ηλιούπολη:

 • Αντικατάσταση, όπου αυτό είναι εφικτό, και μέσω αντίστοιχης πρόβλεψης στον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών του Δήμου Ηλιούπολης, του συστήματος των Απευθείας Αναθέσεων με σύστημα προμηθειών με ηλεκτρονικούς καταλόγους / διαφανείς, σύντομους, δεσμευτικούς, μειοδοτικούς ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και συμφωνίες πλαίσιο.
 • Διενέργεια διαφανών, σύντομων, δεσμευτικών, μειοδοτικών ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, για απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν ποσά για τα οποία δεν απαιτείται, από το νομικό πλαίσιο, κάποια άλλη διαγωνιστική διαδικασία.
 • Δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις με έδρα το Δήμο Ηλιούπολης, πρέπει να έχουν προτεραιότητα (ή/και αποκλειστικότητα) στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αυτούς, ενισχύοντας έτσι την τοπική αγορά της πόλης μας και καλλιεργώντας την αίσθηση ότι ο Δήμος ενδιαφέρεται έμπρακτα για τους επαγγελματίες, χωρίς να μεροληπτεί υπέρ κάποιων. Μια τέτοια, εφ’ όσον κερδίσει κάποιο τέτοιο πλειστηριασμό, θα τίθεται για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός της διαδικασίας, ή σε χαμηλότερη προτεραιότητα, προκειμένου οι αναθέσεις του Δήμου να μοιράζονται – κατά το δυνατό – εξίσου σε όλους τους επαγγελματίες. Εξυπακούεται, βεάβαι, ότι απαιτείται να ληφθούν υπ’ όψη οριακές περιπτώσεις, για την ορθή λειτουργία του συστήματος. Η συμμετοχή κάθε επιχείρησης στους πλειστηριασμούς αυτούς, μπορεί να γίνεται εύκολα και με ασφάλεια, με σύνδεση – αναγνώριση μέσω taxis. Με το σύστημα αυτό, επιτυγχάνεται:
  • Μείωση των διοικητικών εξόδων του Δήμου.
  • Καλλιεργείται αίσθημα δικαιοσύνης. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας αντιλαμβάνονται ότι έχουν, ισότιμα και δίκαια, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδικασίες προμηθειών του Δήμου μας.
  • Πατάσσεται στην πράξη το φαινόμενο διαφθοράς που παρατηρείται σε ζητήματα συμβάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και που δυστυχώς ο Δήμος Ηλιούπολης δεν αποτελεί εξαίρεση.
 • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ηλιούπολης.
 • Ελκυστικά εμπορικά περιβάλλοντα τύπου Open Malls (Κέντρα Εμπορίου). Με διευθέτηση της στάθμευσης, με εύκολη πρόσβαση εναλλακτικών μετακινήσεων στις τοπικές αγορές και με συνεχή διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Στήριξη καινοτόμων και νεανικών εγχειρημάτων (π.χ. start-up hub) αλλά και Κοινωνικές και Αλληλέγγυες Επιχειρήσεις (ΚΑΛΟ), με παραχώρηση δημοτικών χώρων έναντι χαμηλού ή μηδενικού τιμήματος, και για ορισμένο χρονικό διάστημα (ως 3 χρόνια κατ’ ανώτατο όριο).
 • Αξιοποίηση του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Δήμου Ηλιούπολης (Lime Radio) προς όφελος των επιχειρήσεων με έδρα το Δήμο Ηλιούπολης. Δωρεάν ή έναντι συμβολικού αντιτίμου παραχώρηση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο ραδιόφωνο. Θέσπιση ειδικής εκπομπής, υπό την αιγίδα και ευθύνη του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης. Ενημερωτικές εκπομπές με σκοπό την τόνωση της τοπικής αγοράς.
 • Πραγματική χρήση της Κάρτας του Δημότη. Εκπτωτική κάρτα με ενιαίο μπόνους – πόντους για όλη την τοπική αγορά και με σύνδεση με τη στάθμευση και την ανακύκλωση. Κίνητρα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (μέσω μείωσης δημοτικών τελών).
 • Καθιερώνουμε το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω» και «Αμείβομαι όσο Ανακυκλώνω». Έτσι, δίνουμε τη δυνατότητα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη στους επιχειρηματίες που ανακυκλώνουν ή που παράγουν λίγα σκουπίδια.
 • Ιδρύουμε Γραφείο Επιχειρηματικότητας με συμβουλευτική αποστολή για επενδυτικές και νομικές συμβουλές, καθώς και συνδρομή μικροεπιχειρηματιών για ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα.
 • Δράσεις του Δήμου για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στην περιοχή παρέμβασης η οποία ταυτίζεται με την εμπορική ζώνη της πόλης. Η ανάπλαση στοχεύει:
  • Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής μέσω της ανακατασκευής των πεζοδρομίων με όλες τις απαραίτητες υποδομές, του ενιαίου ύφους των επιστρώσεων, της τοποθέτησης λειτουργικού φωτισμού.
  • Στην εξασφάλιση της δυνατότητας της ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και ΑμΕΑ στο χώρο που εκτείνεται μπροστά από τα καταστήματα.
 • Φτιάχνουμε την πόλη των 15 λεπτών, όπου ο δημότης θα μπορεί να εξυπηρετηθεί για τα πάντα, μέσα σε 15 λεπτά από το σπίτι του.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων για τις επιχειρήσεις της πόλης, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ηλιούπολης, που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού.
 • Ευρύτερες παρεμβάσεις που διευκολύνουν την προσβασιμότητα του αγοραστικού κοινού στα εμπορικά καταστήματα, όπως:
  • Πεζοδρομήσεις και ενοποίηση των αγορών.
  • Επαρκής φωτισμός σε κάθε εμπορική αγορά.
  • Καθημερινός καθαρισμός των εμπορικών δρόμων.
  • Παρεμβάσεις βελτίωσης της πρόσβασης με ποδήλατο και άλλα ηλεκτρικά μέσα (π.χ. ηλεκτρικά πατίνια)
  • Διευθέτηση της παράνομης στάθμευσης με επιβολή και προστίμων.

Η στήριξη της τοπικής αγοράς δεν είναι πολυτέλεια, αλλά υποχρέωση για μια αξιόπιστη Δημοτική Αρχή.