Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος (Λάμπης)

Αρχιτέκτονας μηχανικός, με σπουδές στην Ιταλία.

Σήμερα συνταξιούχος, πρώην εργαζόμενος στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής.

Ανέπτυξε έντονη δράση για την απομάκρυνση του ΚΥΤ, ενώ ενεπλάκη ενεργά σε όλες τις κινηματικές διαδικασίες της Ηλιούπολης.

Διετέλεσε μέλος του ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, του ΚΚΕ-Εσωτερικού, της Α.Κ.Ο.Α. και, σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Υπήρξε υποψήφιος με την «ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη» και σε προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές.