Συνάντηση αντιπροσώπων της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Ηλιούπολης με τον υποψήφιο Δήμαρχο, με την Δημοτική Κίνηση ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Χρήστο Κοκοτίνη. Στη συνάντηση έγινε παραγωγική συζήτηση για θέματα που αφορούν τον Δήμο και τους νέους, σχετικά με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την παιδεία, το περιβάλλον, την ανακύκλωση, το μεγάλο θέμα της ανεργίας, τις νέες τεχνολογίες και τη Δημοκρατία.