Σήμερα βρεθήκαμε στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας. Κάνουμε πράξη την αντίληψη μας καθημερινά, ακούμε τις ιδέες σας και συνδιαμορφώνουμε τις θέσεις μας.