Η θεματική αυτή σχετίζεται με τα κυκλοφοριακά ζητήματα, τις υποδομές της πόλης (π.χ. πεζοδρόμια), αλλά και την αλλαγή κουλτούρας προκειμένου οι συμπολίτες μας με αναπηρία να μπορούν να συμμετέχουν στα δρώμενα της πόλης ενεργά.

Δυστυχώς η Ηλιούπολη (όπως και άλλες πόλεις) είναι σχεδιασμένη για το ανθρωπομετρικό πρότυπο της «κανονικότητας». Τα εμποδιζόμενα άτομα αποτελούν το 15% της κοινωνίας και αν υπολογίσουμε και τα εμποδιζόμενα πρόσωπα αγγίζουμε το 50%.

  • Ιδιαίτερη πρόβλεψη και μέριμνα θα δοθεί στις ειδικές διαβάσεις των ΑμΕΑ, ώστε να είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη η προσπέλασή τους στα πεζοδρόμια και η κυκλοφοριακή ελευθερία τους, ώστε να μην παρατηρείται το σημερινό φαινόμενο στην πόλη που παραπέμπει σε τουλάχιστον τριτοκοσμικές καταστάσεις. Στόχος μας είναι η πλήρης ένταξή των ΑμΕΑ και όλων των εμποδιζόμενων ατόμων στην καθημερινότητα της πόλης και η παρέμβασή τους στα κοινωνικά δρώμενα της Ηλιούπολης.
  • Υπόγειοι αισθητήρες ανίχνευσης παράνομης στάθμευσης σε ράμπες και διαβάσεις ΑμΕΑ.
  • Χαρτογράφηση περιοχής για την αποτύπωση πλάτους πεζοδρομίων, ραμπών, κλίσεων, δενδροφυτεύσεων σε πεζοδρόμια κτλ.
  • Δήλωση εμποδίων που δυσκολεύουν τη μετακίνηση ενός ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, όπως η παραβατική στάθμευση, αλλά και ελλείψεων από ράμπες.
  • Καταγραφή χώρων πρόσβασης δημοσίων κτιρίων για ΑμΕΑ (ράμπες, τουαλέτες, ασανσέρ κτλ.)