Μπακάλη Βασιλική

Κατάγεται από την Βούρμπιανη Κονίτσης. Γεννήθηκε το 1960 και κατοικεί στην Ηλιούπολη από το 1989.

Είναι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, μητέρα δυο παιδιών. Παντρεμένη με τον Σταύρο Μπακάλη.

Από νεαρή ηλικία εντάχτηκε στην Αριστερά, όπου παραμένει μέχρι και σήμερα. Δραστηριοποιήθηκα από θέσης ευθύνης με συνέπεια στο συνδικαλιστικό, στο γονικό κίνημα, καθώς και στους αγώνες για την απομάκρυνση του ΚΥΤ. Στο παρελθόν συμμετείχε ενεργά στο δίκτυο Αλληλεγγύης ΗΛΙΟΥ-πόλις.

Δραστηριοποιείται στη Δημοτική μας Κίνηση από την ίδρυση της.

Στηρίζει τον Θοδωρή Παπαδάτο ως υποψήφιο Δήμαρχο, ένα νέο άνθρωπο με εντιμότητα και ικανότητες που γνωρίζει και έχει εργαστεί για τα θέματα της πόλης.