Σε προηγούμενη ανακοίνωση της Δημοτικής μας κίνησης είχαμε αναφερθεί στο θέμα της καθαριότητας στην πόλη μας, αφού ήδη είχαμε θέσει το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο της 19-5-2016.

Σ’ αυτό το συμβούλιο είχαμε αναφερθεί στα φλέγοντα ζητήματα αναφορικά με  επισκευές οχημάτων που είναι σε ακινησία, στελέχωση συνεργείου ώστε να επισκευάζονται τα οχήματα στο Δήμο και να αποφεύγονται επισκευές από τρίτους που κοστίζουν, επισκευές κάδων, οικονομικό προγραμματισμό και ορθή λογιστική παρακολούθηση κόστους, εσόδων κλπ.

Ένα σοβαρό θέμα που θέσαμε, στα πλαίσια του ότι η Δημοτική αρχή είχε δρομολογήσει την απόκτηση 5 απορριμματοφόρων και τράκτορα με την διαδικασία του leasingενδεικτικού προϋπολογισμού 1.429.259,00 € και αφού η Δημοτική αρχή κακώς από την πρώτη της θητεία έως σήμερα δεν είχε ανανεώσει τον στόλο των οχημάτων και με αναγνωρισμένη την ανάγκη της εν λόγω προμήθειας, ήταν η πρόταση να εξετάσει η Δημοτική αρχή την λήψη μακροπρόθεσμου δανείου από το Παρακαταθηκών και Δανείων, γιατί  χρηματοδοτεί τέτοιες επενδύσεις  με μικρό επιτόκιο δεδομένου ότι υπάρχει επιδότηση επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, με το επιτόκιο να κυμαίνεται κοντά στο 3%. Επίσης δίνεται τριετής περίοδος χάριτος και χρόνο εξόφλησης του δανείου έως 25 έτη.

Τότε ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι η απόφαση για την απόκτηση οχημάτων με την μέθοδο leasingείναι πολιτική δίνοντάς μας την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι τέτοιου είδους και ποσού δαπάνες δεν είναι δυνατόν να γίνονται με πολιτικά κριτήρια αλλά με οικονομικά, για το συμφέρον των Δημοτών.

Χωρίς να γίνει καμία συζήτηση περαιτέρω για το θέμα, χωρίς να εξηγηθεί η αναγκαιότητα και το ύψος  της επένδυσης στο Δημοτικό συμβούλιο, επιπλέον χωρίς να εξεταστούν εναλλακτικές μορφές όπως π.χ. μακροπρόθεσμος δανεισμός και τέλος χωρίς να παρουσιαστεί η μελέτη της Διεύθυνσης και να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εν τέλει στην οικονομική επιτροπή της 15-6-2016 πάρθηκε η απόφαση για την απόκτηση των οχημάτων με leasingμε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και άκουσον άκουσον το θέμα τέθηκε εκτός ημερησία διάταξης με την μελέτη της διεύθυνσης καθαριότητας και την διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, να είναι συνολικά 140 σελίδες περίπου.

Εδώ πλέον δημιουργείται ένα μεγάλο θέμα για το ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για μια τόσο σπουδαία επένδυση στον Δήμο μας.

Έλλειψη δημοκρατίας, καμία ουσιαστικά συζήτηση με τις Δημοτικές παρατάξεις, εργαζόμενους κλπ, έλλειψη διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση και βέβαια είναι μείζονος σημασίας το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα τέθηκε εκτός ημερησίας διάταξης στην οικονομική επιτροπή.

Θέτουμε τα παραπάνω σε γνώση των συνδημοτών  μας για να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα  για τις διαδικασίες και τις μεθοδεύσεις  που ακολουθούνται στον Δήμο μας.

Γραφείο Τύπου