Η παιδεία αποτελεί για την δημοτική μας κίνηση βασική προτεραιότητα.

Στόχος μας είναι η Ανάπτυξη της Παιδείας, η στήριξη της σχολικής κοινότητας και η διαμόρφωση ενός ποιοτικού σύγχρονου, ασφαλούς και δημοκρατικού σχολείου.
Οι βασικές προτάσεις μας είναι:

• Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των σχολείων.
• Πλήρης εφαρμογή του νόμου για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
• Οικονομική ενίσχυση των Σχολικών επιτροπών του Δήμου
• Σχολεία Ανοιχτά στην κοινωνία & τη γειτονιά, με καθιέρωση μετασχολικών εκπαιδευτικών & πολιτιστικών δραστηριοτήτων & επιμορφωτικών προγραμμάτων.
• Πρόγραμμα Ανακύκλωσης για τα σχολεία της πόλης μας, υπό την αιγίδα του Δήμου
• Ψηφιακός εξοπλισμός των σχολείων & των εργαστηρίων Η/Υ
• Ενίσχυση των σχολείων με σχολικούς φύλακες, επιστάτες & ψυχολόγους
• Υπηρεσία Ψυχολογικής & Κοινωνικής στήριξης παιδιών & γονέων
• Ενίσχυση του θεσμού του Κοινωνικού Φροντιστηρίου & αναδιοργάνωσή του
• Μέριμνα & στήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες
• Ενεργειακή Αναβάθμιση των σχολείων & χρήση Α.Π.Ε.
• Δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου σχολικών κτιρίων για επισκευές & συντηρήσεις
• Αντισεισμικός έλεγχος & έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας & Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
• Δημιουργία τμήματος τεχνικής υποστήριξης για την συντήρηση των σχολείων
• Πρόγραμμα Διαμόρφωσης Πράσινων Προαυλίων & σχολικών αθλητικών χώρων
• Καθιέρωση Μαθητικού-Πολιτιστικού Φεστιβάλ Νέων & Μαθητικών Σχολικών Αγώνων Νέων.