Τα ζητήματα φιλοζωίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματός μας, κάτι που έχουμε αποδείξει και μέσω της δράσης μας. Φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε τα ακόλουθα:

  • Χωροθέτηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων, κατά τρόπο σύννομο και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της πόλης.
  • Εκπαιδευτικά φιλοζωικά προγράμματα για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων, ο Δήμος μας μπορεί να θεσπίσει διακρίσεις και βραβεία, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον για συμμετοχή σ’ αυτά από τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης μας. Πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών για την αποφυγή δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.
  • Πραγματική και με συγκροτημένο τρόπο εφαρμογή προγράμματος στείρωσης, εμβολιασμών, περίθαλψης, υιοθεσιών αδέσποτων ζώων.
  • Τοποθέτηση σε εμφανή σημεία της πόλης ειδικών δοχείων σίτισης και νερού για αδέσποτους σκύλους και γάτες, για να εκλείψει το φαινόμενο της διάχυσης τροφών στο περιβάλλον, που δημιουργεί προβλήματα στη δημόσια υγεία , ειδικά τους θερινούς μήνες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Φιλόδημος.
  • Εγκατάσταση σε σημεία της πόλης ειδικές θήκες με πλαστικές σακούλες περισυλλογής ακαθαρσιών δεσποζόμενων ζώων. Επιβολή και είσπραξη προστίμων με ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας.
  • Πάρκο Σκύλων: Εκσυγχρονισμός του & τήρηση των κανόνων λειτουργίας τους. Μελέτη για τη δυνατότητα δημιουργίας και άλλης εγκατάστασης εντός των ορίων του Δήμου μας, ώστε οι ανάγκες των δημοτών να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  • Πραγματική και με ορθολογικό και διαφανή τρόπο συνδρομή σε φιλόζωους πολίτες του Δήμου μας, για την παροχή τροφής ή/και ιατρικής περίθαλψης σε ζώα που έχουν ανάγκη.
  • Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας, με μερίμνα και δαπάνη του Δήμου μας, όπου θα ενισχύονται και προωθούνται υιοθεσίες αδέσποτων ζώων, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για στειρώσεις αδέσποτων, παροχή τροφής, καθώς και το νομικό πλαίσιο που αφορά τα δεσποζόμενα ζώα.
  • Προσπάθεια δημιουργίας δημοτικού χώρου ταφής νεκρών ζώων. Συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου μας, σε περίπτωση που επιλεχθεί η αποτέφρωση των νεκρών ζώων.

Η συμπεριφοράς μας απέναντι στα ζώα είναι δείκτης πολιτισμού!