Τα ζητήματα της ενέργειας, η πρόσβαση των πολιτών σε αυτή και το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες, καθώς σχετίζονται με την ενεργειακή φτώχεια, την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας και τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Κατ’ αυτόν, τον τρόπο απελευθερώνονται κονδύλια για άλλες δραστηριότητες, όπως η αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών και δομών.

Προτείνουμε:

  • Ενεργειακή εξοικονόμηση παντού: Ένταξη των υποδομών σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. ΗΛΕΚΤΡΑ, Φιλόδημος κτλ), με μέριμνα για αναβάθμιση και της διαλειτουργικότητάς τους, στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους ενέργειας, της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και της μείωσης συνολικά της καταναλισκόμενης ενέργειας.
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις οροφές των σχολείων και των δημόσιων κτιρίων της Ηλιούπολης. Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης, αλλά και φωτισμού. Παράλληλη επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος των σχολείων
  • Εξέταση χρήσης γεωθερμικών συστημάτων στα σχολεία για θέρμανση/ψύξη.
  • Ενεργειακή κοινότητα: Μελέτη για ενεργειακή κοινότητα με συμμετοχή του Δήμου Ηλιούπολης, πολιτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος η μείωση του ενεργειακού κόστους του Δήμου, η στήριξη ευάλωτων συμπολιτών και η συμβολή του Δήμου Ηλιούπολης στην ενεργειακή μετάβαση μέσω των ΑΠΕ.
  • Μελέτη για Κατασκευή Δημοτικών Εγκαταστάσεων ΑΠΕ, με ή χωρίς τη χρήση ενεργειακών κοινοτήτων, με Απλό ή Εικονικό net metering. Δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Απόσβεση (με βάση τις σημερινές τιμές KWh) σε περίπου 2,8 χρόνια, και δωρεάν συμψηφισμός ρεύματος για τα επόμενα 17! Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί από το Δήμο Ηλιούπολης για την κάλυψη δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του Ο.Τ.Α.

Άμεση προτεραιότητά μας είναι η επίλυση με διαφάνεια, προς όφελος των δημοτών, και με εμπιστοσύνη στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης, το πρόβλημα του ηλεκτροφωτισμού που επί 4 χρόνια δεν κατόρθωσε η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, και που βαρύνει υπέρογκα το δημοτικό προϋπολογισμό. Η αναβάθμισή του από συμβατικού τύπου φώτα σε τεχνολογίας LED.

Η Δημοτική μας Κίνηση έχει εργαστεί εξαντλητικά για το θέμα και είμαστε εκείνη η δύναμη που προχώρησε με τις αναγκαίες νομικές ενέργειες απέναντι σε τακτικές διασπάθισης δημοσίου χρήματος που υποθήκευαν το μέλλον της πόλης μας. Η αναβάθμιση του οδοφωτισμού και εγκατάσταση τηλεδιαχείρισης με μικτό τρόπο, έχει ως τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη βελτίωση του φωτισμού, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών/συμπολιτισσών μας. Παράλληλα, με τη βελτίωση του φωτισμού τονώνεται και η τοπική αγορά.

  • Εκπόνηση μελέτης από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης όπου θα αποτυπώνεται η πραγματική ενεργειακή κατανάλωση των υφιστάμενων φωτιστικών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθίσταται εφικτός ο υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας, και άρα ο προϋπολογισμός του έργου.
  • Προσπάθεια για χρηματοδότηση της αναβάθμισης του οδοφωτισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτοχρηματοδότηση με προμήθεια και δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε προσπάθεια υλοποίησης του΄εργου μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης ή Σύμβασης Παραχώρησης, μέττρα τα οποία οδηγούν σε ιδιωτικοποίηση μιας κρίσιμης για την πόλη υποδομής και αποστερούν αναγκαία κονδύλια από άλλες κρίσιμες κοινωνικές δραστηριότητες.
  • Εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών σε δημόσιους χώρους που είναι δύσκολα προσβάσιμοι, για αποφυγή περιπτώσεων φθορών/κλοπών.