Δίκτυο Aλληλεγγύης Hλίου-πόλις!

Το Δίκτυο Aλληλεγγύης Hλίου-πόλις αποτελεί δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα. Είμαστε κάτοικοι της Ηλιούπολης.

Η αλληλεγγύη μας δεν είναι μια δράση φιλανθρωπίας ή ελεημοσύνης που επιδιώκει να υποκαταστήσει την κρατική πρόνοια.

Η αλληλεγγύη μας είναι πράξη συνείδησης, ενότητας και αξιοπρέπειας για να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.

– Εφαρμόζουμε την αλληλεγγύη από όλους για όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
– Λειτουργούμε με αποφάσεις των ίδιων των ανθρώπων που συμμετέχουν και σηκώνουν το βάρος της αλληλέγγυας δράσης.