ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

•Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

•Χρηστή οικονομική διαχείριση των δημοτικών πόρων προς τον αθλητισμό, με διαφάνεια και δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

•Σχεδιασμός για νέους αθλητικούς χώρους, για τους δημότες και τα αθλητικά σωματεία της Ηλιούπολης με αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.

•Άνοιγμα αθλητικών εγκαταστάσεων στους δημότες, με προγράμματα αθλητισμού από τον Δήμο.

•Αναδιάταξη και ορθολογιστική διαχείριση προς όφελος των δημοτών, των αθλητών και των σωματείων της Ηλιούπολης.

•Προτεραιότητα στα ιστορικά σωματεία της πόλης μακριά από τη λογική των πελατειακών σχέσεων και της εξυπηρέτησης συμφερόντων.

•Διαβούλευση με τους εκάστοτε υπεύθυνους των αθλητικών σωματείων της πόλης, συνεργασία με τους εκάστοτε υπεύθυνους φορείς των κλειστών και ανοιχτών αθλητικών χώρων, για τη σωστή αντιμετώπιση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων ώστε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των σωματείων προς όφελος των αθλητών.