Δικαστήριο για την Δημόσι περιουσία Δήμου Ηλιούπολης

Όλοι στο δικαστήριο την Δευτέρα 7/11/2016.

Η Δημοτική μας Κίνηση, σας καλεί να συμμετάσχετε στην κοινητοποίηση στο δικαστήριο για την υπόθεση καταπάτησης της Δημόσιας Περιουσίας από τους κληρονόμους Νάστου.

Ο Δήμος θα διαθέσει πούλμαν για την μετάβαση στο δικαστήριο όσων θέλουν να συμμετέχουν, την Δευτέρα 7/11 και ώρα 8:00, μπροστά στο Δημαρχείο.

Ηλίου-πόλις