Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΗΛΙΟΥ-πόλις, ανθρώπινη πόλη