Εκκίνηση εργασιών Κίνησης

Την Δευτέρα 5 Σεπτέμβρη ξεκινάει τις εργασίες της η Κίνησή μας (βλέπε Γραμματεία-Ημερήσια Διάταξη).

Καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι να πάρουν μέρος στην ανοικτή Γραμματεία της Κίνησης και να συμμετάσχουν ενεργά στον προγραμματισμό του επόμενου διαστήματος.

Οι προκλήσεις πολλές, πολλά Δημοτικά θέματα ανοικτά και οι συνεισφορά όλων απαραίτητη ώστε να διατηρούμε το στίγμα μας στην πόλη μας, δυνατό και διακριτό.

Καλή σεζόν σε όλες/ους.