Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου 26/5/2016 Σχετικά με την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Στο δημοτικό συμβούλιο της 19/5/2016 το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης αφορούσε την καθαριότητα στο δήμο μας θέμα το οποίο προς συζήτηση έφερε η δημοτική μας κίνηση. Ακολουθεί η άποψη που διαμορφώσαμε μετά από τις συζητήσεις που κάναμε με την διεύθυνση καθαριότητας, τους εργαζόμενους αλλά και τη διοίκηση. Εννοείται ότι λάβαμε υπ όψιν μας και αυτά που συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο και τις απόψεις της δημοτικής αρχής αλλά και των συναδέλφων της αντιπολίτευσης.

Είναι σαφές ότι η καθαριότητα στην πόλη μας δεν είναι σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι, όπως αναγνωρίστηκε απ όλους στο δημοτικό συμβούλιο, οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους και με το παραπάνω. Εμείς θα αναφερθούμε στα δικά μας συμπεράσματα και τις προτάσεις μας για τη βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη μας.

Κατ αρχάς κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ακριβούς προγραμματισμού και οικονομικού απολογισμoύ, αφού και ο νόμος σαφώς προβλέπει ότι τα ανταποδοτικά τέλη πρέπει να είναι ισοσκελισμένα, δηλαδή τα έσοδα να είναι ίσα με τα έξοδα και στα έξοδα δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οι πάγιες επενδύσεις. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να τηρείται αναλυτική λογιστική κατάσταση και αυτό δεν είναι απλά μια τυπική υποχρέωση, αλλά με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει η αναγκαία διαχειριστική επάρκεια, η ανάδειξη τυχόν ευθυνών και θα μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία. Αυτή την πρόταση, που είναι και υποχρέωση του δήμου, την καταθέτουμε κάθε χρόνο αλλά δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτή από τη δημοτική αρχή.

Προτείναμε για τα οχήματα του δήμου να γίνεται ακριβής προγραμματισμός για τις επισκευές και τα ανταλλακτικά που χρειάζονται και αυτό είναι εφικτό, αφού γνωρίζουμε τις ώρες λειτουργίας τους και τις φυσιολογικές τους δαπάνες, έτσι ώστε το συνεργείο να μπορεί να προγραμματίσει τις εργασίες του και τις προτεραιότητές του. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι μας βεβαίωσαν ότι οι επισκευές μπορούν να γίνονται στο συνεργείο με ελάχιστες εξαιρέσεις. Για λόγους διαφάνειας προτείναμε οι επισκευές εκτός συνεργείου του δήμου να προτείνονται και να υπογράφονται από επιτροπή που θα αιτιολογεί τον λόγο που η επισκευή δεν μπορεί να γίνει στο συνεργείο του δήμου. Η πρόταση αυτή έγινε γιατί αρκετές επισκευές γίνονται εκτός δήμου. Μάλιστα, αρκετά οχήματα (13) είναι ακινητοποιημένα και πρέπει άμεσα να εκτιμηθεί ποια εξ αυτών είναι άχρηστα, να επισκευαστούν δε τα υπόλοιπα με βάση την προβλεπόμενη ωφελιμότητά τους στο χρόνο. Για παράδειγμα, πραγματοποιήθηκε σε όχημα αλλαγή κινητήρα αξίας 10.000€ περίπου, κόστος για του οποίου την αξία δεν πεισθήκαμε δεδομένου του ότι ο καινούριος κινητήρας παρουσιάζει προβλήματα.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία 6 χρόνια δεν αγοράστηκε ούτε ένα απορριμματοφόρο όχημα. Η δημοτική αρχή μας γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να αποκτήσει άμεσα πέντε και μάλιστα η μέθοδος απόκτησης θα γίνει με leasing. Σημειωτέον ότι ο κ. Δήμαρχος θεωρεί δεδομένη την απόκτηση μέσω leasing και στην πρόταση της δημοτικής μας κίνησης να αποκτηθούν τα οχήματα με μακροπρόθεσμο δανεισμό από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων με επιτόκιο 2,5% περίπου για πολλά χρόνια και με περίοδο χάριτος, η απάντησή του ήταν ότι πρόκειται για πολιτική απόφαση. Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την πρόταση διότι δεν υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις για τέτοια θέματα αλλά οικονομικές αποφάσεις που συμφέρουν το δήμο και τους δημότες. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η δημοτική αρχή είναι, με βάση τεκμηριωμένη μελέτη να προκύπτει η συμφέρουσα επιλογή.

Όσον αφορά τις επισκευές των κάδων, παρότι έγιναν κάποιες επισκευές, θεωρούμε ότι αυτές πρέπει να γίνονται με ταχύτερους ρυθμούς και μαζικότερα. Πρόβλημα επιπλέον υπάρχει και με το πλύσιμο των κάδων, καθώς ένα όχημα-πλυντήριο του δήμου είναι ακινητοποιημένο. Βέβαια για να καλύτερη επίτευξη των παραπάνω, θεωρούμε ότι η λύση θα δοθεί με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που στα ανταποδοτικά επιτρέπεται  και είναι σαφώς συμφερότερο οικονομικά αφού το κόστος των εργαζόμενων σίγουρα θα είναι μικρότερο από το κόστος επισκευής των οχημάτων εκτός δήμου.

 

 Το Γραφείο Τύπου

Πρόσφατες εκδηλώσεις...