Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Άνθρακες ο θησαυρός

Τέσσερεις μήνες τώρα (από τις 29-10-2015) περιμένουμε την περιβόητη μελέτη που είχε υποσχεθεί να παρουσιάσει ο Δήμαρχος Ηλιούπολης  κ. Βαλασόπουλος κατά τη συνάντηση των τεσσάρων δημάρχων στην Περιφέρεια, η οποία (κατά τους ισχυρισμούς του) περιέχει συμπληρωματικά στοιχεία που περίτρανα αποδεικνύουν ότι η ποσότητα των επιπλέον υδάτων που εισρέουν στο ρέμα της Πικροδάφνης, από τους υπό κατασκευήν αγωγούς Σ2 και Σ3, δεν επιβαρύνει την υφιστάμενη παροχή του ρέματος και δεν προκαλεί κινδύνους πλημμύρας στους κατάντη δήμους.  Και αντί της μελέτης αυτής, στην γραπτή ερώτηση της ΗΛΙΟΥ-πόλις προς το ΔΣ,  ο κ. Δήμαρχος παρουσιάζει, ξανά, τα ήδη γνωστά έγγραφα και μελέτες με τα οποία συντάχθηκε η αρχική μελέτη του έργου, δηλαδή … «Άνθρακες ο θησαυρός!».
Τη αρχική αυτή μελέτη, εξάλλου, είχαν προσβάλει θιγόμενοι πολίτες του Αγ. Δημητρίου έναντι του ΣτΕ, η προσφυγή τους όμως απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη χωρίς ποτέ να εξεταστεί επί της ουσίας.
Ο κ. Δήμαρχος λοιπόν αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία και υπόσχεται, χωρίς όμως να τα διαθέτει! Και αναρωτιόμαστε: Αφού, απ’ ότι αποδεικνύεται, τέτοια μελέτη δεν υφίσταται (ουδέποτε άλλωστε αποφασίστηκε από το ΔΣ η εκπόνησή της) γιατί ο κ. Δήμαρχος μοιράζει ψεύτικες υποσχέσεις και ποια είναι η σκοπιμότητα των ενεργειών του; Μήπως ο κ. Δήμαρχος ροκανίζει το χρόνο ώστε να έργα να συνεχίζονται απρόσκοπτα, εξυπηρετώντας συμφέροντα και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών των κατάντη δήμων;

Πρόσφατες εκδηλώσεις...