Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Ευτυχώς, στον ΠΑΟΔΗΛ … λεφτά υπάρχουν …!!!

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης στις24.12.2015, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε :
α) Έγκριση δαπάνης ύψους 1600 ευρώ (+ΦΠΑ)  για Χριστουγεννιάτικα  happenings σε πλατείες της Πόλης  (26-30.12),  από 2 εμψυχωτές για συνολικά 10 ώρες (2 ανά ημέρα)
Ήτοι: 80 ευρώ έκαστος για 2 ώρες. Σημειώνεται πως η τελική τιμή δεν αφορά κάποιου είδους  μειοδοτικό διαγωνισμό ή έστω πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Νομικό Πρόσωπο, αλλά απ΄ ευθείας προσφορά από τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη και αποδοχή από το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΗΛ.
β) Ο συμψηφισμός μηνιαίων  μισθωμάτων του αναψυκτηρίου (Sports Café) κατά 2500 ευρώ, προκειμένου ο εκμισθωτής  να  επισκευάσει την ζημιά που έχει υποστεί η υγρομόνωση της  ταράτσας του κτηρίου, από τις πρόσφατες βροχές.
Για τις ίδιες ακριβώς εργασίες (επισκευή μόνωσης αναψυκτηρίου – ΑΔΑ:ΒΕΖΣΟΛ02-0ΜΟ) στις 13.6.2013 το Δ.Σ. του  ΠΑΟΔΗΛ είχε εγκρίνει  τον συμψηφισμό μηνιαίων μισθωμάτων κατά 2071,32 ευρώ, ώστε ο  ίδιος εκμισθωτής να κάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή της μόνωσης.
 Είναι πασιφανές ότι στον Π.Α.Ο.ΔΗ.Λ. ….
….  ΛΕΦΤΑ …  ΥΠΑΡΧΟΥΝ … !!!


      Το Γραφείο Τύπου

Πρόσφατες εκδηλώσεις...