Ημερήσια Διάταξη, Δευτέρας 29/5

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ενημέρωση για θέματα Δημοτικού Συμβουλίου

2. Προετοιμασία εκδήλωσης 11/6

 

Από το Συντονιστικό